Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/23717
Title: Ứng dụng công nghệ sấy hồng ngoại để sản xuất trà táo mèo và bọt dinh dưỡng chùm ngây phục vụ xuất khẩu
Authors: Trần, Ngọc Hưng
Trần, Anh Quân
Nguyễn, Hữu Quang
Nguyễn, Hoài Anh
Nguyễn, Chí cường
Nguyễn, Thị Tuyết Hạnh
Keywords: Sấy hồng ngoại
Trà táo mèo
Bột dinh dưỡng
Xuất khẩu
Issue Date: 2019
Series/Report no.: Tạp chí Khoa học & Công nghệ Việt Nam;Số 06 .- Tr.32-33
Abstract: Thông qua việc thực hiện một dự án sản xuất thử nghiệm thuộc Chương trình khoa học và công nghệ cấp nhà nước: “Khoa học và công nghệ phục vụ phát triển bền vững vùng Tây Bắc”, các nhà khoa học thuộc Công ty CP Viện Máy và Dụng cụ Công nghiệp (Bộ Công Thương) đã xây dựng được các quy trình công nghệ sản xuất và thiết kế chế tạo thành công dây chuyền thiết bị sản xuất trà và bột dinh dưỡng từ táo mèo và chùm ngây đạt tiêu chuẩn xuất khẩu, góp phần phát triển kinh tế - xã hội cho các tỉnh vùng Tây Bắc.
URI: http://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/23717
ISSN: 1859-4794
Appears in Collections:Khoa học & Công nghệ Việt Nam

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
1.99 MBAdobe PDF
Your IP: 44.211.26.178


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.