Vui lòng dùng định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu này: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/23717
Nhan đề: Ứng dụng công nghệ sấy hồng ngoại để sản xuất trà táo mèo và bọt dinh dưỡng chùm ngây phục vụ xuất khẩu
Tác giả: Trần, Ngọc Hưng
Trần, Anh Quân
Nguyễn, Hữu Quang
Nguyễn, Hoài Anh
Nguyễn, Chí cường
Nguyễn, Thị Tuyết Hạnh
Từ khoá: Sấy hồng ngoại
Trà táo mèo
Bột dinh dưỡng
Xuất khẩu
Năm xuất bản: 2019
Tùng thư/Số báo cáo: Tạp chí Khoa học & Công nghệ Việt Nam;Số 06 .- Tr.32-33
Tóm tắt: Thông qua việc thực hiện một dự án sản xuất thử nghiệm thuộc Chương trình khoa học và công nghệ cấp nhà nước: “Khoa học và công nghệ phục vụ phát triển bền vững vùng Tây Bắc”, các nhà khoa học thuộc Công ty CP Viện Máy và Dụng cụ Công nghiệp (Bộ Công Thương) đã xây dựng được các quy trình công nghệ sản xuất và thiết kế chế tạo thành công dây chuyền thiết bị sản xuất trà và bột dinh dưỡng từ táo mèo và chùm ngây đạt tiêu chuẩn xuất khẩu, góp phần phát triển kinh tế - xã hội cho các tỉnh vùng Tây Bắc.
Định danh: http://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/23717
ISSN: 1859-4794
Bộ sưu tập: Khoa học & Công nghệ Việt Nam

Các tập tin trong tài liệu này:
Tập tin Mô tả Kích thước Định dạng  
_file_
  Giới hạn truy cập
1.99 MBAdobe PDF
Your IP: 3.226.245.48


Khi sử dụng các tài liệu trong Thư viện số phải tuân thủ Luật bản quyền.