Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/23719
Title: Mô hình liên thông, chia sẻ CSDL dùng chung tại Bộ KH&CN
Authors: Vũ, Văn Phán
Nguyễn, Văn Quyết
Trịnh, Văn Hùng
Nguyễn, Thị Minh
Nguyễn, Trọng Nguyên
Keywords: Mô hình liên thông
CSDL
Dùng chung tại Bộ KH&CN
Issue Date: 2019
Series/Report no.: Tạp chí Khoa học & Công nghệ Việt Nam;Số 06 .- Tr.37-39
Abstract: Liên thông, chia sẻ dữ liệu dùng chung là một trong những nội dung quan trọng trong triển khai chính phủ điện tử (CPĐT) hiện nay. Điều đó không những tạo điều kiện thuận lợi cho người dân, doanh nghiệp trong giải quyết thủ tục hành chính (TTHC) mà còn góp phần hỗ trợ công tác quản lý của cơ quan nhà nước. Do đó, việc triển khai mô hình liên thông, chia sẻ dữ liệu tại các bộ/ngành, địa phương nói chung, tại Bộ Khoa học và Công nghệ (KH&CN) nói riêng là hết sức cần thiết.
URI: http://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/23719
ISSN: 1859-4794
Appears in Collections:Khoa học & Công nghệ Việt Nam

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
2.25 MBAdobe PDF
Your IP: 3.226.245.48


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.