Vui lòng dùng định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu này: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/23720
Nhan đề: Đọc hiểu bản vẽ kỹ thuật nhờ sự trợ giúp của máy tính
Tác giả: Trần, Hoàng Anh
Từ khoá: Đọc hiểu bản vẽ
Kỹ thuật nhờ sự trợ giúp của máy tính
Năm xuất bản: 2019
Tùng thư/Số báo cáo: Tạp chí Khoa học & Công nghệ Việt Nam;Số 06 .- Tr.40-43
Tóm tắt: Việc đọc hiểu bản vẽ kỹ thuật là không đơn giản, vấn đề này càng trở nên khó khăn khi ngày nay lượng kiến thức phổ thông về hình học không gian bị rút ngắn, dẫn đến tình trạng người học không có đủ kiến thức cơ sở, khiến khả năng tư duy không gian yếu. Vì vậy, việc đưa các ứng dụng phần mềm thiết kế 3D (three dimensional: ba chiều) vào hỗ trợ giảng dạy đồ họa sẽ giúp chúng ta giải quyết tình trạng khó khăn đó. Bài báo đưa ra phương pháp phân tích, đọc hiểu bản vẽ và khai thác ứng dụng 2D to 3D trong phần mềm Solidworks nhằm mục đích nâng cao năng lực đọc hiểu 3D từ các hình vẽ 2D, đồng thời hỗ trợ khả năng tưởng tượng không gian của người học.
Định danh: http://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/23720
ISSN: 1859-4794
Bộ sưu tập: Khoa học & Công nghệ Việt Nam

Các tập tin trong tài liệu này:
Tập tin Mô tả Kích thước Định dạng  
_file_
  Giới hạn truy cập
3.42 MBAdobe PDF
Your IP: 3.226.248.180


Khi sử dụng các tài liệu trong Thư viện số phải tuân thủ Luật bản quyền.