Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/23722
Title: Phát triển nông nghiệp công nghệ cao tại Lâm Đồng
Authors: Võ, Thị Hảo
Keywords: Phát triển nông nghiệp công nghệ cao tại Lâm Đồng
Issue Date: 2019
Series/Report no.: Tạp chí Khoa học & Công nghệ Việt Nam;Số 06 .- Tr.47-49
Abstract: Trong những năm qua, Tỉnh uỷ, UBND tỉnh Lâm Đồng đã dành nhiều sự quan tâm cho phát triển nông nghiệp, nông thôn, đặc biệt là nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao. Nhiều Nghị quyết, chương trình về ứng dụng nông nghiệp công nghệ cao được ban hành đã góp phần đưa nông nghiệp Lâm Đồng nên một tầm cao mới (giá trị sản xuất nông nghiệp toàn tỉnh đạt 160 triệu đồng/ha/năm, có một số mô hình đạt doanh thu 3-5 tỷ đồng/ha/năm...). Bài viết điểm lại một số kết quả trong phát triển nông nghiệp công nghệ cao ở Lâm Đồng, đồng thời rút ra một số bài học kinh nghiệm trong phát triển lĩnh vực này.
URI: http://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/23722
ISSN: 1859-4794
Appears in Collections:Khoa học & Công nghệ Việt Nam

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
3.21 MBAdobe PDF
Your IP: 3.236.218.88


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.