Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/23724
Title: Chất thải rắn: Vấn đề nổi cộm của môi trường Việt Nam
Authors: Nguyễn, Trung Thắng
Hoàng, Hồng Hạnh
Dương, Thị Phương Anh
Nguyễn, Ngọc Tú
Keywords: Chất thải rắn
Vấn đề nổi cộm của môi trường Việt Nam
Issue Date: 2019
Series/Report no.: Tạp chí Khoa học & Công nghệ Việt Nam;Số 06 .- Tr.51-53
Abstract: Cùng với sự phát triển kinh tế - xã hội, phát sinh chất thải rắn (CTR) ở Việt Nam đang ngày càng gia tăng, gây áp lực lớn lên môi trường. Bài viết đánh giá tổng quan về thực trạng CTR ở nước ta và những vấn đề cần quan tâm trong việc xử lý nguồn ô nhiễm này.
URI: http://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/23724
ISSN: 1859-4794
Appears in Collections:Khoa học & Công nghệ Việt Nam

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
2.98 MBAdobe PDF
Your IP: 35.172.233.215


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.