Vui lòng dùng định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu này: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/23724
Nhan đề: Chất thải rắn: Vấn đề nổi cộm của môi trường Việt Nam
Tác giả: Nguyễn, Trung Thắng
Hoàng, Hồng Hạnh
Dương, Thị Phương Anh
Nguyễn, Ngọc Tú
Từ khoá: Chất thải rắn
Vấn đề nổi cộm của môi trường Việt Nam
Năm xuất bản: 2019
Tùng thư/Số báo cáo: Tạp chí Khoa học & Công nghệ Việt Nam;Số 06 .- Tr.51-53
Tóm tắt: Cùng với sự phát triển kinh tế - xã hội, phát sinh chất thải rắn (CTR) ở Việt Nam đang ngày càng gia tăng, gây áp lực lớn lên môi trường. Bài viết đánh giá tổng quan về thực trạng CTR ở nước ta và những vấn đề cần quan tâm trong việc xử lý nguồn ô nhiễm này.
Định danh: http://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/23724
ISSN: 1859-4794
Bộ sưu tập: Khoa học & Công nghệ Việt Nam

Các tập tin trong tài liệu này:
Tập tin Mô tả Kích thước Định dạng  
_file_
  Giới hạn truy cập
2.98 MBAdobe PDF
Your IP: 35.172.233.215


Khi sử dụng các tài liệu trong Thư viện số phải tuân thủ Luật bản quyền.