Please use this identifier to cite or link to this item: http://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/23731
Title: Nhận diện tiểu thuyết Trần Quang Hiệp
Authors: Nguyễn, Chí Điệp
Keywords: Nhận diện
Trần Quang Nghiệp
Tiểu thuyết
Issue Date: 2018
Series/Report no.: Tạp chí Nghiên cứu Văn học;Số 8 .- Tr.102-108
Abstract: Từ những năm đầu thế kỷ XXI trở lại đây, nỗ lực của nhiều nhà nghiên cứu trong việc phục dựng lại những giá trị văn chương của các nhà văn Nam Bộ đã tạo một bước tiến đáng kể trong việc cung cấp nhiều tư liệu có giá trị cho những ai quan tâm đến lĩnh vực này. Việc sưu tập, hệ thống hóa các nguồn văn bản, nghiên cứu, đánh giá vị trí cũng như vai trò và những đóng góp về mặt giá trị tác phẩm được coi là một bước khẳng định công lao của các nhà văn đối với tiến trình hiện đại hóa nền văn học Quốc ngữ Nam Bộ đầu thế kỷ XX. Trần Quang Nghiệp (1907-1983) là nhà văn Nam Bộ được trở lại trong nỗ lực này.
URI: http://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/23731
ISSN: 0494-6928
Appears in Collections:Nghiên cứu Văn học

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
3.4 MBAdobe PDF
Your IP: 18.206.238.176


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.