Please use this identifier to cite or link to this item: http://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/23733
Title: Công ty thủy điện Đồng Nai 5 - TKV đảm bảo vận hành an toàn, hiệu quả
Keywords: Thủy điện
Vận hành an toàn
Issue Date: 2018
Series/Report no.: Tạp chí Năng lượng Việt Nam;Số 157+158 .- Tr.24-25
Abstract: Ông Nguyễn Xuân Quỳnh - Giám đốc Công ty Thủy điện Đồng Nai 5-TKV cho biết: trong 5 tháng đầu năm 2018, Nhà máy Thủy điện Đồng Nai 5 đã vận hành ổn định, các tổ máy phát điện và hệ thống công trình, thiết bị được kiểm tra, sửa chữa, bảo dưỡng, trung đại tu đúng kế hoạch, đảm bảo hoạt động ổn định, sẵn sàng vận hành phát điện.
URI: http://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/23733
ISSN: 2354-1253
Appears in Collections:Năng lượng Việt Nam

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
2.04 MBAdobe PDF
Your IP: 3.81.28.10


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.