Please use this identifier to cite or link to this item: http://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/23735
Title: Một người Hà Nội - đọc từ đa văn hóa
Authors: Lê, Huy Bắc
Keywords: Một người Hà Nội
Đa văn hóa
Nghiên cứu văn học
Issue Date: 2018
Series/Report no.: Tạp chí Nghiên cứu Văn học;Số 8 .- Tr.109-114
Abstract: Một người Hà Nội là câu chuyện kể về cô Hiền. Cô là người Hà Nội. Đúng hơn cô là biểu tượng văn hoá của Hà Hội, là kết tinh nhiều giá trị đạo đức quý báu để ứng phó với những đổi thay thời cuộc. Cô Hiền là cái phần căn bản, bất biến trước cuộc đời nhiều bão tố. Lời cô dạy lũ trẻ: "Chúng mày là người Hà Nội thì cách đi đứng nói năng phải có chuẩn, không được sống tùy tiện, buông tuồng" (tr. 93) đã cho thấy rõ phẩm chất này. Đương nhiên là cô đáng ngợi ca, nhưng không hẳn cái gì ở cô cũng được ngợi ca một chiều.
URI: http://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/23735
ISSN: 0494-6928
Appears in Collections:Nghiên cứu Văn học

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
3.1 MBAdobe PDF
Your IP: 3.235.22.210


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.