Vui lòng dùng định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu này: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/23738
Nhan đề: Tiếp cận và sử dụng dịch vụ y tế, bảo hiểm y tế của người nhập cư tại Hà Nội
Tác giả: Nguyễn, Như Trang
Từ khoá: Tiếp cận và sử dụng dịch vụ y tế
Người nhập cư
Chính sách y tế
Bảo hiểm y tế
Hà Nội
Năm xuất bản: 2018
Tùng thư/Số báo cáo: Tạp chí Xã hội học;Số 02 .- Tr.16-25
Tóm tắt: Trong những năm qua, Luật Bảo hiểm y tế và Luật Cư trú đã có những thay đổi theo hướng tạo điều kiện thuận lợi hơn cho người dân trong tiếp cận các dịch vụ xã hội cơ bản. Một số rào cản về hệ thống đăng ký hộ khẩu và nơi năng ký khám chữa bệnh đã được tháo gỡ và độ bao phủ bảo hiểm y thế đã tăng. Kết quả phân tích số liệu Điều tra Tình hình cư trú ở Việt Nam năm 2015 – 2016 cho thấy, người nhập cư ở Hà Nội vẫn còn gặp khó khăn trong quá trình tiếp cận dịch vụ y tế. Tỷ lệ người nhập cư ở Hà Nội có bảo hiểm y tế, nhưng cơ sở đăng ký khám chữa bệnh tại các tỉnh thành phố khác khá cao, nhất là trong các nhóm dưới 18 và trên 40 tuổi. Nhiều người nhập cư có xu hướng lựa chọn bệnh viện tuyến trung ương, không sử dụng thẻ bảo hiểm y tế khi đến các cơ sở y tế khám chữa bệnh.
Định danh: http://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/23738
ISSN: 2615-9163
Bộ sưu tập: Xã hội học

Các tập tin trong tài liệu này:
Tập tin Mô tả Kích thước Định dạng  
_file_
  Giới hạn truy cập
5.77 MBAdobe PDF
Your IP: 3.226.248.180


Khi sử dụng các tài liệu trong Thư viện số phải tuân thủ Luật bản quyền.