Please use this identifier to cite or link to this item: http://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/23745
Title: Sử dụng điện hiệu quả thay vì" hà tiện"
Keywords: Điện năng
Hiệu quả sử dụng
Issue Date: 2018
Series/Report no.: Tạp chí Năng lượng Việt Nam;Số 157+158 .- Tr.33
Abstract: Những “thủ phạm vô hình” tồn tại trong gia đình gây tiêu tốn điện năng từ rất lâu nhưng chúng ta đều chưa để ý đến vì đó đều là những thiết bị điện cơ bản luôn hiện hữu trong mỗi hộ gia đình.
URI: http://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/23745
ISSN: 2354-1253
Appears in Collections:Năng lượng Việt Nam

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
891.28 kBAdobe PDF
Your IP: 3.81.28.10


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.