Please use this identifier to cite or link to this item: http://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/23746
Title: Công ty điện lực Sơn La bước đột phá trong cải cách thủ tục hành chính
Authors: Ngọc Thuần
Keywords: Sơn La
Cải cách thủ tục hành chính
Điện lực
Issue Date: 2018
Series/Report no.: Tạp chí Năng lượng Việt Nam;Số 157+158 .- Tr.34-35
Abstract: Những năm gần đây, với phương châm “Điện lực đến với khách hàng”, Công ty Điện lực Sơn La đã tập trung thực hiện tốt công tác cải cách thủ tục hành chính, tăng cường truyền thông các dịch vụ khách hàng. Đồng thời, đẩy mạnh khai thác công nghệ thông tin trong công tác quản lý vận hành, nâng cao độ tin cậy cung cấp điện, bảo đảm an toàn hệ thống lưới điện quốc gia trên địa bàn.
URI: http://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/23746
ISSN: 2354-1253
Appears in Collections:Năng lượng Việt Nam

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
1.55 MBAdobe PDF
Your IP: 3.235.238.217


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.