Please use this identifier to cite or link to this item: http://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/23747
Title: Công ty điện lực Cao Bằng nỗ lực vượt khó
Authors: Nông, Dũng
Keywords: Công ty Điện lực Cao Bằng
Vượt khó
Issue Date: 2018
Series/Report no.: Tạp chí Năng lượng Việt Nam;Số 157+158 .- Tr.37
Abstract: Với mục tiêu xuyên suốt là đảm bảo cung ứng điện cho phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh Cao Bằng, với chất lượng điện và dịch vụ khách hàng ngày càng tốt hơn. Đồng thời, góp phần đắc lực vào công tác ổn định an ninh biên giới, những tháng đầu năm 2018, tập thể CBCNV Công ty Điện lực Cao Bằng (PC Cao Bằng) đã nỗ lực vượt mọi khó khăn, hoàn thành các nhiệm vụ chỉ tiêu, kế hoạch đề ra.
URI: http://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/23747
ISSN: 2354-1253
Appears in Collections:Năng lượng Việt Nam

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
929.7 kBAdobe PDF
Your IP: 3.81.28.10


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.