Please use this identifier to cite or link to this item: http://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/23750
Title: Công ty điện lực Yên Bái không ngừng nâng cao chất lượng cung cấp điện
Authors: Ma, Thị Hồng Vân
Keywords: Công ty Điện lực Yên Bái
Cung cấp điện
Issue Date: 2018
Series/Report no.: Tạp chí Năng lượng Việt Nam;Số 157+158 .- Tr.38-39
Abstract: Làm nhiệm vụ quản lý vận hành kinh doanh lưới điện trên một địa bàn rộng, địa hình phức tạp, suối sâu, đèo cao, có nhiều đồng bào dân tộc thiểu số đời sống còn nhiều khó khăn, nên việc nâng cao chất lượng cung cấp điện là một nhiệm vụ hết sức nặng nề đối với Công ty Điện lực Yên Bái (PC Yên Bái). Quán triệt sâu sắc sự chỉ đạo của Tổng công ty Điện lực miền Bắc và kế hoạch SXKD của Công ty, cán bộ công nhân viên PC Yên Bái đã cùng nhau vượt qua mọi khó khăn, không ngừng nâng cao chất lượng phục vụ đáp ứng kịp thời yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn.
URI: http://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/23750
ISSN: 2354-1253
Appears in Collections:Năng lượng Việt Nam

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
1.3 MBAdobe PDF
Your IP: 3.235.238.217


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.