Please use this identifier to cite or link to this item: http://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/23751
Title: PC Thanh Hóa văn hóa về an toàn lao động
Authors: Thu Hiền
Keywords: PC Thanh Hóa
An toàn lao động
Issue Date: 2018
Series/Report no.: Tạp chí Năng lượng Việt Nam;Số 157+158 .- Tr.40-41
Abstract: Tháng 5 - Tháng cao điểm của mùa nắng nóng, cùng với việc nỗ lực đảm bảo cung cấp điện an toàn ổn định cho nhu cầu phát triển kinh tế và đời sống nhân dân. Thì tháng 5 cũng là tháng hành động về an toàn vệ sinh lao động- Phòng chống cháy nỗ,. Theo đó, CBCN Công ty điện lực Thanh Hóa (PC Thanh Hóa) đã thể hiện quyết tâm cao độ trong thực hiện ATVSLD, với khẩu hiệu chính "Hãy nghĩ về an toàn trước khi hàng động"...
URI: http://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/23751
ISSN: 2354-1253
Appears in Collections:Năng lượng Việt Nam

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
1.33 MBAdobe PDF
Your IP: 3.81.28.10


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.