Please use this identifier to cite or link to this item: http://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/23753
Title: Công ty Điện lực Thái Bình đảm bảo cấp điện mùa nắng nóng
Keywords: Công ty Điện lực Thái Bình
Mùa nóng
Cung cấp điện
Issue Date: 2018
Series/Report no.: Tạp chí Năng lượng Việt Nam;Số 157+158 .- Tr.42
Abstract: Sáu tháng đầu năm 2018, với việc tăng cường công tác quản lý, đầu tư và vận hành linh hoạt, Công ty Điện lực Thái Bình (PC Thái Bình) đã cấp điện ổn định phục vụ cho các sự kiện chính trị quan trọng của Đảng, Nhà nước và của tỉnh; đặc biệt đã cung cấp điện an toàn, ổn định phục vụ nhân dân vui xuân đón tết, phục vụ tốt cho các dịp đổ ải; các hoạt động kỷ niệm ngày 30/4 và 01/5/2018, các ngày nắng nóng, kỳ thi tốt nghiệp THCS, kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10...
URI: http://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/23753
ISSN: 2354-1253
Appears in Collections:Năng lượng Việt Nam

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
929.96 kBAdobe PDF
Your IP: 3.81.28.10


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.