Please use this identifier to cite or link to this item: http://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/23754
Title: MTA VIETNAM2018: Hỗ trợ phát triển ngành công nghiệp sản xuất và cơ khí tại Việt Nam
Keywords: MTA VIETNAM
Cơ khí
Công nghiệp sản xuất
Cơ khí tại Việt Nam
Issue Date: 2018
Series/Report no.: Tạp chí Năng lượng Việt Nam;Số 157+158 .- Tr.44
Abstract: Triển lãm quốc tế lần thứ 16 về Máy công cụ, Cơ khí chính xác và Gia công kim loại sẽ diễn ra từ ngày 3 – 6/7/2018 tại Trung tâm Hội chợ và Triển lãm Sài Gòn (SECC).
URI: http://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/23754
ISSN: 2354-1253
Appears in Collections:Năng lượng Việt Nam

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
914.03 kBAdobe PDF
Your IP: 3.235.238.217


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.