Please use this identifier to cite or link to this item: http://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/23755
Title: CADI-SUN chủ động trong hội nhập quốc tế
Keywords: CADI-SUN
Hội nhập quốc tế
Issue Date: 2018
Series/Report no.: Tạp chí Năng lượng Việt Nam;Số 157+158 .- Tr.43
Abstract: Theo ông Phạm Lương Hòa - Chủ tịch, kiêm Tổng giám đốc Công ty CP Dây và Cáp điện Thượng Đình (CADI-SUN): Để chủ động trong quá trình hội nhập kinh tế quốc tế và phát triển ổn định, bền vững thị trường trong nước, trong giai đoạn 2016-2018, CADI-SUN đã tập trung nhiều nguồn lực nhằm hiện đại hóa dây chuyền, thiết bị, công nghệ sản xuất; xây mới và mở rộng các nhà máy; nâng cao chất lượng sản phẩm, tạo lợi thế cạnh tranh trên thị trường… với tổng chi phí đầu lên tới 30 triệu USD.
URI: http://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/23755
ISSN: 2354-1253
Appears in Collections:Năng lượng Việt Nam

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
846.06 kBAdobe PDF
Your IP: 3.235.238.217


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.