Please use this identifier to cite or link to this item: http://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/23762
Title: Nguồn sống "Phú Mỹ" cho mùa mưa Tây Nguyên
Keywords: Nguồn sống "Phú Mỹ"
Mùa mưa Tây Nguyên
Issue Date: 2018
Series/Report no.: Tạp chí Năng lượng Việt Nam;Số 157+158 .- Tr.48-49
Abstract: Mùa mưa Tây Nguyên là một nét đặc biệt của khí hậu vùng này. Khác với các nơi khác, Tây Nguyên chỉ có hai mùa cực kỳ rõ rệt: “mưa - khô”. Mùa mưa Tây Nguyên thường bắt đầu từ tháng 5 và kéo dài cho đến hết tháng 11 hàng năm. Trái với mùa khô nắng rát, mùa mưa lại dồi dào những cơn mưa dầm có khi vài ngày không tạnh.
URI: http://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/23762
ISSN: 2354-1253
Appears in Collections:Năng lượng Việt Nam

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
1.77 MBAdobe PDF
Your IP: 3.235.238.217


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.