Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/23764
Title: Vì sao FDI Trung Quốc vào Việt Nam tăng mạnh
Authors: Hồ, Đình Bảo
Bùi, Trinh
Nguyễn, Việt Phong
Keywords: FDI
Việt Nam
Issue Date: 2018
Series/Report no.: Tạp chí Kinh tế và Dự báo;Số 22 .- Tr.16-19
Abstract: Những doanh nghiệp (DN) có vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) của Trung Quốc (bao gồm cả Đài Loan) đang “ào ạt” đổ vào Việt Nam trên mọi lĩnh vực. Đây là cơ hội để Việt Nam bổ sung thêm nguồn vốn cho phát triển kinh tế, tuy nhiên, cũng cần nhận diện thật rõ những mặt trái của hiện tượng này.
URI: http://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/23764
ISSN: 0866-7120
Appears in Collections:Kinh tế và Dự báo

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
3.11 MBAdobe PDF
Your IP: 34.232.51.240


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.