Please use this identifier to cite or link to this item: http://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/23766
Title: Than khe chàm giải pháp vượt khó
Authors: Kiên Việt
Keywords: Công ty Than Khe Chàm
Phát triển bền vững
Issue Date: 2018
Series/Report no.: Tạp chí Năng lượng Việt Nam;Số 157+158 .- Tr.50-51
Abstract: Trong thời gian vừa qua, khi thi công đào lò và khai thác tại mỏ Khe Chàm III - Công ty Than Khe Chàm - TKV, đặc biệt là tại vỉa 14-5 gặp điều kiện khó khăn do than trong vỉa mềm yếu, liên kết kém thường xuyên tụt lở trước gương ngay sau khi khoan nổ mìn. Đối với công tác đào lò, than mềm yếu dễ tụt lở gây khó khăn lớn cho công tác chống giữ, làm giảm tốc độ đào lò và gia tăng chi phí củng cố, chống xén lò. Đối với công tác khai thác, lở gương tụt nóc là một trong các sự cố ảnh hưởng trực tiếp đến tốc độ tiến gương, giảm sản lượng khai thác và năng suất lao động. Qua đó đặt ra yêu cầu nghiên cứu giải pháp tăng độ liên kết của than, từ đó tăng thời gian duy trì phạm vi lưu không của trần than để kịp thời thực hiện công tác chống giữ.
URI: http://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/23766
ISSN: 2354-1253
Appears in Collections:Năng lượng Việt Nam

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
1.57 MBAdobe PDF
Your IP: 3.235.238.217


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.