Please use this identifier to cite or link to this item: http://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/23769
Title: Công ty CP than Hà Tu hiệu quả thiết thực từ "Tháng công nhân"
Authors: Hoàng Huyền
Keywords: Công ty CP than Hà Tu
Tháng công nhân
Issue Date: 2018
Series/Report no.: Tạp chí Năng lượng Việt Nam;Số 157+158 .- Tr.52
Abstract: Trong tháng 5/2018, mặc dù thời tiết nắng nóng, tuy nhiên phong trào thi đua lao động sản xuất của CBCNV và người lao động tại Công ty CP than Hà Tu vẫn được duy trì với nhịp độ cao. Đặc biệt, với chủ đề Tháng công nhân năm 2018 "Mỗi công đoàn cơ sở-Một lợi ích đoàn viên" Công đoàn than Hà Tu đã làm tốt công tác chăm lo lợi ích về vật chất, tinh thần, sức khoẻ, điều kiện làm việc... cho đoàn viên và người lao động, để từ đó người lao động an tâm gắn bó và cống hiến hết sức mình xây dựng Công ty ngày càng phát triển bền vững.
URI: http://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/23769
ISSN: 2354-1253
Appears in Collections:Năng lượng Việt Nam

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
965.34 kBAdobe PDF
Your IP: 3.235.238.217


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.