Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/23784
Title: Đánh giá hiện trạng thực vật thủy sinh bậc cao vào mùa mưa tại khu bảo tồn thiên nhiên Lung Ngọc Hoàng tỉnh Hậu Giang
Authors: Trần, Thị Kim Hồng
Nguyễn, Thị Cẩm Duyên
Lê, Thị Huyền Như
Keywords: Quản lý Tài nguyên và Môi trường
Issue Date: Dec-2019
Publisher: Trường Đại học Cần Thơ
Abstract: Nghiên cứu “Đánh giá hiện trạng thực vật thủy sinh bậc cao vào mùa mưa tại Khu bảo tồn thiên nhiên Lung Ngọc Hoàng, tỉnh Hậu Giang” được thực hiện tại 3 phân khu: Bảo vệ nghiêm ngặt, Phục hồi sinh thái và Dịch vụ - Hành chính của Khu bảo tồn thiên nhiên Lung Ngọc Hoàng (Phụng Hiệp, Hậu Giang) từ 8/2019 - 12/2019 để xác định thành phần loài thực vật thủy sinh bậc cao tại 3 phân khu đồng thời đánh giá mức độ phân bố các loài thủy sinh thực vật bậc cao, so sánh thành phần loài và mức độ phân bố thủy sinh thực vật bậc cao ở 3 phân khu của Khu bảo tồn. Kết quả cho thấy có tổng cộng 14 loài thủy sinh thực vật hiện diện qua 9 vị trí khảo sát bao gồm: Bèo tai chuột (Salvinia cucullata Roxb), Bèo Tai Tượng (Pistia stratiotes L.), Bèo Cám (Lemna sequinoxialis Welwitsch), Lúa Ma (Oryza rufipogon Griff), Lục Bình (Eichhornia crassipes (Maret.) Slous), Bông Súng (Nymphaea rubra Roxb), Cỏ Mồm Mỡ (Hymenachne acutigluma (Steud.) Gilliland), Cỏ Lông Tây (Brachiaria mutica), Môn Nước (Colocasia antiquorum Schott), Rau Muống (Imponoea aqiuatica Forsk), Rong Đuôi Chồn (Ceratophyllum demersum L), Hẹ nước (Vallisneria spiralis L), Bèo Hoa Dâu (Azolla caroliniana), Rau trai nước (Commelina paludosa Bl). Qua đó đã đánh giá được Khu bảo vệ nghiêm ngặt đa dạng về thành phần loài, trong đó Lục bình là loài thực vật thủy sinh ngoại lai chiếm ưu thế về mức độ phân bố tại các vị trí khảo sát. Thành phần loài thực vật thủy sinh hiện diện với số lượng tương đối ít trong quá trình khảo sát.
Description: 72 tr.
URI: http://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/23784
Appears in Collections:Khoa Môi trường & Tài nguyên Thiên nhiên

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
2.57 MBAdobe PDF
Your IP: 54.224.117.125


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.