Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/23809
Title: Khảo sát sơ bộ thành phần hóa học và hoạt tính kháng côn trùng của cao chiết từ lá và hoa Hoàng Yến (Tecoma stans L.)
Authors: TS. Trần , Thanh Mến, Thị Bạch Th.s Lê
Dương, Thị Ngọc Lanh
Keywords: Hóa dược
Issue Date: 2019
Publisher: Đại học Cần Thơ
Abstract: Nghiên cứu nhằm mục đích đánh giá hoạt tính kháng côn trùng của lá và hoa Hoàng Yến (Tecoma stans L.). Lá và hoa của cây được tách chiết với các dung môi khác nhau gồm ethanol, ethyl acetate, dichloromethane, n-hexane. Nghiên cứu được thực hiện qua các thí nghiệm: Khảo sát sơ bộ thành phần hóa học, định lượng flavonoid toàn phần và các cao phân đoạn, định lượng polyphenol tổng và các cao phân đoạn, tám cao chiết của cây Hoàng Yến được khảo sát hoạt tính kháng côn trùng bằng 2 phương pháp thử nghiệm sinh học: Khảo sát sự ảnh hưởng của các cao chiết đến tỉ lệ tử vong của ấu trùng ruồi giấm và khảo sát sự ảnh hưởng của các cao chiết đến khả năng phát triển của ruồi giấm.
Description: 63tr
URI: http://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/23809
Appears in Collections:Khoa Khoa học Tự nhiên

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
1.61 MBAdobe PDF
Your IP: 3.236.232.99


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.