Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/23888
Title: Công tác cải cách hành chính ở huyện Hồng Dân, tỉnh Bạc Liêu hiện nay- thực trạng và giải pháp.
Authors: Nguyễn, Thị Thúy Lựu
Lê, Phúc Hoài
Keywords: chính trị học
Issue Date: 2020
Publisher: Trường Đại học Cần Thơ
Abstract: Với đề tài “Công tác cải cách hành chính ở huyện Hồng Dân, tỉnh Bạc Liêu hiện nay – Thực trạng và giải pháp”. Đề tài làm rõ thực trạng của công tác cải cách hành chính tại huyện Hồng Dân, tỉnh Bạc Liêu giai đoạn năm 2015 – 2019. Từ đó, đề xuất một số giải pháp để góp phần nâng cao hiệu quả công tác cải cách hành chính tại huyện Hồng Dân, tỉnh Bạc Liêu trong thời gian tới.
Description: 89 tr
URI: http://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/23888
Appears in Collections:Khoa Khoa học Chính trị

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
1.24 MBAdobe PDF
Your IP: 18.234.255.5


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.