Vui lòng dùng định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu này: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/23888
Nhan đề: Công tác cải cách hành chính ở huyện Hồng Dân, tỉnh Bạc Liêu hiện nay- thực trạng và giải pháp.
Tác giả: Nguyễn, Thị Thúy Lựu
Lê, Phúc Hoài
Từ khoá: chính trị học
Năm xuất bản: 2020
Nhà xuất bản: Trường Đại học Cần Thơ
Tóm tắt: Với đề tài “Công tác cải cách hành chính ở huyện Hồng Dân, tỉnh Bạc Liêu hiện nay – Thực trạng và giải pháp”. Đề tài làm rõ thực trạng của công tác cải cách hành chính tại huyện Hồng Dân, tỉnh Bạc Liêu giai đoạn năm 2015 – 2019. Từ đó, đề xuất một số giải pháp để góp phần nâng cao hiệu quả công tác cải cách hành chính tại huyện Hồng Dân, tỉnh Bạc Liêu trong thời gian tới.
Mô tả: 89 tr
Định danh: http://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/23888
Bộ sưu tập: Khoa Khoa học Chính trị

Các tập tin trong tài liệu này:
Tập tin Mô tả Kích thước Định dạng  
_file_
  Giới hạn truy cập
1.24 MBAdobe PDF
Your IP: 18.234.255.5


Khi sử dụng các tài liệu trong Thư viện số phải tuân thủ Luật bản quyền.