Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/2390
Title: Mối quan hệ giữa nhà nước, gia đình và cộng đồng nhìn từ phía nhà nước đối với việc thực hiện chức năng giáo dục và chăm sóc của gia đình
Authors: Vũ, Dũng
Keywords: Gia đình
Nhà nước
Cộng đồng
Chức năng giáo dục và chăm sóc
Issue Date: 2018
Series/Report no.: Tạp chí Tâm lý học;Số 3 .- Tr.3-13
Abstract: Trong những năm qua, Nhà nước đã ban hành nhiều chính sách về giáo dục và chăm sóc sức khỏe cho người dân. Những luật và chính sách trên của Nhà nước đã thể hiện quan điểm và sự quan tâm lớn của Nhà nước đối với sự nghiệp giáo dục của đất nước, sự chăm sóc sức khỏe cho nhân dân. Kết quả khảo sát thực tiễn cho thấy, trong các cơ quan nhà nước, tiếp nhận ý kiến của gia đình, giúp đỡ gia đình nhiều nhất là hai cấp xã/phường và cấp thôn/ bản/ tổ dân phố. Đây là hai cấp quản lý nhà nước trực tiếp nhất, gần các gia đình nhất và hiểu các gia đình nhiều nhất.
URI: http://172.18.63.105/jspui/handle/123456789/2390
ISSN: 1859-0098
Appears in Collections:Tâm lý học

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_524.51 kBAdobe PDFView/Open
Your IP: 3.236.156.32


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.