Vui lòng dùng định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu này: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/2390
Nhan đề: Mối quan hệ giữa nhà nước, gia đình và cộng đồng nhìn từ phía nhà nước đối với việc thực hiện chức năng giáo dục và chăm sóc của gia đình
Tác giả: Vũ, Dũng
Từ khoá: Gia đình
Nhà nước
Cộng đồng
Chức năng giáo dục và chăm sóc
Năm xuất bản: 2018
Tùng thư/Số báo cáo: Tạp chí Tâm lý học;Số 3 .- Tr.3-13
Tóm tắt: Trong những năm qua, Nhà nước đã ban hành nhiều chính sách về giáo dục và chăm sóc sức khỏe cho người dân. Những luật và chính sách trên của Nhà nước đã thể hiện quan điểm và sự quan tâm lớn của Nhà nước đối với sự nghiệp giáo dục của đất nước, sự chăm sóc sức khỏe cho nhân dân. Kết quả khảo sát thực tiễn cho thấy, trong các cơ quan nhà nước, tiếp nhận ý kiến của gia đình, giúp đỡ gia đình nhiều nhất là hai cấp xã/phường và cấp thôn/ bản/ tổ dân phố. Đây là hai cấp quản lý nhà nước trực tiếp nhất, gần các gia đình nhất và hiểu các gia đình nhiều nhất.
Định danh: http://172.18.63.105/jspui/handle/123456789/2390
ISSN: 1859-0098
Bộ sưu tập: Tâm lý học

Các tập tin trong tài liệu này:
Tập tin Mô tả Kích thước Định dạng  
_file_524.51 kBAdobe PDFXem
Your IP: 3.238.184.78


Khi sử dụng các tài liệu trong Thư viện số phải tuân thủ Luật bản quyền.