Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/23917
Title: Thực nghiệm nuôi cá heo (Yasuhikotakia modesta Bleeker,1865) trong vèo trong ao đất tại Quận Thốt Nốt, Tp. Cần Thơ
Authors: Lam, Mỹ Lan
Nguyễn, Thanh Hiệu
Nguyễn, Văn Đình Anh
Keywords: Nuôi Trồng Thủy Sản
Issue Date: 2020
Publisher: Trường Đại Học Cần Thơ
Abstract: Thực nghiệm nuôi thương phẩm cá heo (Yasuhikotakia modesta Bleeker, 1865) trong vèo trong ao đất được thực hiện tại quận Thốt Nốt, thành phố Cần Thơ để đánh giá tăng trưởng và tỷ lệ sống của cá heo làm cơ sở phát triển mô hình nuôi. Thực nghiệm được thực hiện với 4 vèo mật độ 300 con/m2. Cá giống có khối lượng 3,4 ± 0,52 g/con, cho ăn bằng thức ăn chế biến gồm cá nục xay và thức ăn công nghiệp. Kết quả cho thấy nhiệt độ, pH, Oxy, N_NH4+ độ trong nằm trong khoảng thích hợp cho sự sinh trưởng của cá heo. Sau 5 tháng nuôi thực nghiệm, khối lượng cá đạt trung bình 9,6 ± 0,28 g/con, tăng trưởng về khối lượng của cá heo trung bình là 6,2 ± 0,12 g/con, tỉ lệ sống là 62,8 ± 0,29%, năng suất 1,81 ± 0,02 kg/m2. Hệ số tiêu tốn thức ăn là 2,66 ± 0,12. Tỉ suất lợi nhuận 23,68 ±2,02%.
Description: 13tr.
URI: http://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/23917
Appears in Collections:Khoa Thủy sản

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
233.26 kBAdobe PDF
Your IP: 3.214.224.207


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.