Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/23930
Title: Việc gì doanh nghiệp không làm được, dân không tự làm được thì nhà nước phải làm
Authors: Hải Anh
Keywords: Quản lý nhà nước
Doanh nghiệp
Xây dựng
Issue Date: 2018
Series/Report no.: Tạp chí Người xây dựng;Số 319+320 .- Tr.6-7
Abstract: “Việc gì doanh nghiệp không làm được, dân không tự làm được thì Nhà nước phải làm” đó là câu nói của nhiều vị lãnh đạo cấp cao của Đảng và Nhà nước. Đó là chân lý bởi Nhà nước của ta là nhà nước của dân, do dân, vì dân. Đó là về mặt lý thuyết. Nhưng trong thực tế vẫn còn có nhiều việc đáng ra để dân, để các tổ chức xã hội nghề nghiệp, để doanh nghiệp làm thì tốt hơn nhưng chính quyền vẫn cứ ôm lấy để làm. Ngược lại có những việc doanh nghiệp không làm được, dân không tự làm được nhưng chính quyền thì lại không mặn mà cho lắm hoặc cố tình né tránh.
URI: http://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/23930
ISSN: 0866-8531
Appears in Collections:Người Xây dựng

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
2.17 MBAdobe PDF
Your IP: 3.89.204.127


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.