Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/23935
Title: Công trình nghiên cứu của Hội luật quốc tế của Trung Quốc: Bước tiến về luật pháp hay sự ngụy biện dưới chiêu bài khoa học?
Authors: Nguyễn, Thị Lan Anh
Keywords: Hội luật quốc tế Trung Quốc
Phán quyết
Vụ kiện Biển Đông
Issue Date: 2018
Series/Report no.: Tạp chí Nghiên cứu Quốc tế;Số 02 .- Tr.54-69
Abstract: Tháng 6/2018, Hội luật quốc tế của Trung Quốc đăng tải một công trình nghiên cứu dài hơn 500 trang của các học giả Trung Quốc tại một tạp chí có uy tín thuộc hệ thống tạp chí chuyên ngành của trường Đại học Oxford (Vương quốc Anh). Các lập luận trong Nghiên cứu cho thấy Trung Quốc thực sự có tham vọng hạn chế quyền tự do hàng hải của các quốc gia tại Biển Đông; đồng thời, biến tất cả Biển Đông thành khu vực Trung Quốc có quyền lịch sử và quyền tài phán. Thực hiện các hoạt động trên biển nhằm thực hiện hóa tham vọng này sẽ tạo ra hình ảnh về một cường quốc thiếu trách nhiệm, không tuân thủ luật quốc tế và tiếp tục làm cho tình hình Biển Đông phức tạp trong thời gian tới.
URI: http://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/23935
ISSN: 1859-0608
Appears in Collections:Nghiên cứu Quốc tế

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
6.41 MBAdobe PDF
Your IP: 18.206.194.21


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.