Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/2394
Title: Dự báo những thay đổi cảm nhận hạnh phúc hôn nhân khi có nhiều biến tác động
Authors: Lê, Thị Thanh Hương
Keywords: Cảm nhận hạnh phúc hôn nhân
Yếu tố tác động
Issue Date: 2018
Series/Report no.: Tạp chí Tâm lý học;Số 3 .- Tr.14-22
Abstract: Kết quả khảo sát năm 2017 trên mẫu là 284 trí thức cho thấy trong những yếu tố được nghiên cứu, những yếu tố như chia sẻ - hỗ trợ lẫn nhau giữa vợ, chồng, hợp tác trong nuôi dạy các con, sự bất đồng quan điểm sống - mâu thuẫn giữa vợ, chồng, cảm nhận về sự hòa hợp tình dục, mức độ hài lòng với tổng thu nhập của gia đình là những yếu tố rất có ý nghĩa trong việc dự báo sự thay đổi cảm nhận hạnh phúc hôn nhân của khách thể nghiên cứu. Những kết quả nghiên cứu cũng cho thấy, các yếu tố có tác động đến cảm nhận hạnh phúc của người phụ nữ và người đàn ông trong gia đình là khác nhau.
URI: http://172.18.63.105/jspui/handle/123456789/2394
ISSN: 1859-0098
Appears in Collections:Tâm lý học

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_473.55 kBAdobe PDFView/Open
Your IP: 3.236.47.240


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.