Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/23944
Title: Chiến lược an ninh quốc gia Mỹ 2017 và chiều hướng quan hệ Mỹ – Trung thời gian tới
Authors: Đặng, Cẩm Tú
Keywords: Mỹ
Trung Quốc
Chiến lược an ninh quốc gia
Cạnh tranh Mỹ – Trung
Châu Á – Thái Bình Dương
Ấn Độ Dương – Thái Bình Dương
Issue Date: 2018
Series/Report no.: Tạp chí Nghiên cứu Quốc tế;Số 02 .- Tr.114-137
Abstract: Ngày 18/12/2017, chính quyền của Tổng thống Donald Trump đã công bố Chiến lược an ninh quốc gia Mỹ (NSS 2017), trong đó Trung Quốc là một trong nhưng nội dung quan trọng và đáng chú ý nhất. Bản Chiến lược xác định Trung Quốc là cường quốc đối địch, đối thủ cạnh tranh địa chính trị, thách thức an ninh chủ yếu của Mỹ và là nguy cơ đe dọa chủ quyền của các quốc gia khác. Xét từ góc độ này. NSS 2017 thể hiện “nhận thức lại” và quyết tâm của chính quyền Trump muốn thay đổi quan hệ với Trung Quốc theo hướng cứng rắn hơn. Mặc dù các bước đi và hiệu quả chính sách của chính quyền Trump đối với Trung Quốc cần được tiếp tục theo dõi. NSS 2017 báo hiệu một giai đoạn cạnh tranh và bất ổn mới trong quan hệ Mỹ – Trung Quốc. Bài viết này nhằm làm rõ những điểm giống nhau và khác nhau trong nội dung liên quan đến Trung Quốc của Chiến lược an ninh quốc gia Mỹ mới công bố so với các NSS trước đó, từ đó phân tích một số hàm ý liên quan đến chiều hướng quan hệ Mỹ – Trung trong thời gian tới.
URI: http://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/23944
ISSN: 1859-0608
Appears in Collections:Nghiên cứu Quốc tế

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
10.01 MBAdobe PDF
Your IP: 18.207.98.97


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.