Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/23960
Title: Ẩn dụ ý niệm chính trị là một cuộc hành trình
Authors: Nguyễn, Thị Bích Hạnh
Hồ, Thị Thoa
Keywords: Ẩn dụ ý niệm
Chính trị
Cuộc hành trình
Issue Date: 2018
Series/Report no.: Tạp chí Khoa học xã hội Việt Nam;Số 8 .- Tr.81-88
Abstract: Ẩn dụ ý niệm chính trị là một cuộc hành trình được thể hiện nhiều trong các bài viết trên báo Nhân dân điện từ. Mô hình ẩn dụ này có những ẩn dụ bậc dưới như sau: chính trị là cuộc hành trình nhiều chông gai; chính trị là cuộc hành trình của những người đồng hành có cùng mục tiêu; chính trị là cuộc hình trình của sự điều hướng và lựa chọn; chính trị là một cuộc chạy đua tốc độ về đích. Những tương liên trong kinh nghiệm và những miền tri thức được chiếu xạ từ miền nguồn sang miền đích, cho thấy cơ chế sao phỏng giữa hai miền không gian (cuộc hành trình và chính trị) trong tư duy ngôn ngữ, văn hóa của người Việt.
URI: http://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/23960
ISSN: 1013-4328
Appears in Collections:Khoa học Xã hội Việt Nam

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
5.86 MBAdobe PDF
Your IP: 54.91.62.236


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.