Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/23978
Title: Nghiên cứu sự hài lòng của khách nội địa đối với điểm đến du lich Vườn Quốc gia Ba Vì
Authors: Nguyễn, Thị Hải Ninh
Bùi, Quang Hưng
Trần, Thị Tuyết
Trần, Thị Thơm
Keywords: Khách du lịch nội địa
Sự hài lòng
Vườn Quốc gia Ba Vì
Issue Date: 2020
Series/Report no.: Tap chi Kinh tế và Dự báo;Số 12 .- Tr.35-38
Abstract: Nghiên cứu này nhằm mục đích đánh giá sự hài lòng của khách nội địa khi tới du lịch tại Vườn Quốc gia ( VQG) Ba Vì. Số liệu nghiên cứu được thu thập từ các báo cáo về tình hình kinh doanh du lịch của VQG Ba Vì, cùng 300 phiếu điều tra khách du lịch nội địa. Kết quả nghiên cứu cho thấy, có 8 nhân tố ảnh hưởng tới sự hài lòng của khách du lịch nội địa, bao gồm: Tài nguyên du lịch; Cơ sở vật chất hạ tầng kỹ thuật du lịch; Phương tiện vận chuyển; Nhân viên và hướng dẫn viên; Cơ sở lưu trú; Ẩm thực; Sản phẩm quà lưu niệm; Giá. Từ đó đề xuất một số gợi ý giúp Ban quản lý VQG Ba Vì có được định hướng nhằm nâng cao sự hài lòng của khách khi du lịch tới đồng thời thu hút khách du lịch đến VQG nhiều hơn trong các giai đoạn tiếp theo.
URI: http://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/23978
ISSN: 0866-7120
Appears in Collections:Kinh tế và Dự báo

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
1.6 MBAdobe PDF
Your IP: 44.210.83.132


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.