Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/23983
Title: Hiệu quả kinh tế của các trang trại chăn nuôi gà thịt trên địa bàn huyện Chương Mỹ, TP. Hà Nội
Authors: Ngô, Thị Thủy
Keywords: Hiệu quả kinh tế

Gia cầm
Trang trại
Issue Date: 2020
Series/Report no.: Tap chi Kinh tế và Dự báo;Số 12 .- Tr.43-46
Abstract: Chương Mỹ là một huyện có lợi thế trong chăn nuôi gia cầm, đặc biệt chăn nuôi gà. Chăn nuôi gà theo quy mô trang trại đã từng bước đưa lại thu nhập cao cho người sản xuất. Tuy nhiên, trong quá trình chăn nuôi, các trang trại hiện cũng gặp nhiều khó khăn, như: dịch bệnh, thiếu hướng dẫn kỹ thuật, thiếu vốn... Bài viết này đánh giá hiệu quả kinh tế của các trang trại chăn nuôi gà thịt, cũng như xác định các yếu tố ảnh hưởng đến hiệu quả kinh tế trên địa bàn huyện, từ đó góp phần nâng cao hiệu quả kinh tế, năng cao thu nhập của người chăn nuôi.
URI: http://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/23983
ISSN: 0866-7120
Appears in Collections:Kinh tế và Dự báo

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
1.52 MBAdobe PDF
Your IP: 3.238.232.88


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.