Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/2399
Title: Kết quả nghiên cứu giảm sẫm màu cho nước mắm truyền thống bằng than hoạt tính =
Other Titles: Research results on reducing dark color of traditional fish-sauce by using activated carbon
Authors: Bùi, Thị Thu Hiền
Phạm, Thị Điềm
Phan, Thị Hương
Nguyễn, Văn Thành
Keywords: Nước mắm
Sẫm màu
Than hoạt tính
Cường độ màu
Issue Date: 2018
Series/Report no.: Tạp chí Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn;Số 332 .- Tr.70-76
Abstract: Màu sắc của nước mắm được xem là một trong bốn chỉ tiêu quan trọng để đánh giá chất lượng cảm quan. Hiện tượng sẫm màu (màu cánh gián rất đậm đến nâu đen) của nước mắm cao đạm là một trong những tồn tại rất lớn trong công nghệ chế biến nước mắm truyền thống, đặc biệt là nước mắm ở khu vực phía Bắc, đặc trưng là nước mắm Cát Hải. Bài viết này sẽ phân tích cụ thể các nguyên nhân gây sẫm màu trong công nghệ sản xuất nước mắm và kết quả sử dụng than hoạt tính để giảm sẫm màu.
URI: http://172.18.63.105/jspui/handle/123456789/2399
ISSN: 1859-4581
Appears in Collections:Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_550.91 kBAdobe PDFView/Open
Your IP: 54.236.35.159


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.