Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/24003
Title: Nghiên cứu mô hình xác định giá trị thương hiệu cho các doanh nghiệp thương mại điện tử tại Việt Nam
Authors: Nguyễn, Văn Nghiến
Lê, Minh Thành
Keywords: Giá trị thương hiệu
Thương mại điện tử
Mua sắm trực tuyến
Issue Date: 2020
Series/Report no.: Tap chi Kinh tế và Dự báo;Số 12 .- Tr.55-58
Abstract: Nhóm tác giả đã nghiên cứu tổng hợp các cơ sở lý thuyết, xây dựng giả thuyết và xác định được mô hình các yếu tố tạo thành Giá trị thương hiệu dựa trên các khái niệm về: Sự nhận biết thương hiệu; Giá trị cảm nhận; Niềm tin thương hiệu; và Lòng trung thành đối với các doanh nghiệp kinh doanh trong môi trường thương mại điện tử (TMĐT). Trên cơ sở đó, nhóm tác giả đề xuất một số hàm ý quản trị nhằm nâng cao hiệu quả xây dựng giá trị thương hiệu của các doanh nghiệp TMĐT Việt Nam.
URI: http://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/24003
ISSN: 0866-7120
Appears in Collections:Kinh tế và Dự báo

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
1.6 MBAdobe PDF
Your IP: 35.173.35.159


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.