Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/24017
Title: Phòng chống ngạt, khi cháy nổ và ống khói cho mỗi căn hộ trong nhà và công trình cao tầng
Authors: Đỗ, Thụy Đằng
Keywords: Phòng chống ngạt
Cháy nổ
Ống khói
Nhà ở
Công trình cao tầng
Issue Date: 2018
Series/Report no.: Tạp chí Người xây dựng;Số 319+320 .- Tr.36-37
Abstract: Rõ ràng, việc thiết kế phòng chống tai họa do cháy nổ cho các nhà và công trình cao tầng, nhất là các chung cư cao tầng, hoặc các tòa nhà văn phòng cao tầng, phải được quy định trong Luật Phòng chống Cháy nổ, để thực hiện ngay khi lập dự án xây dưng tương ứng. Phần thiết kế này không chỉ được kiểm tra chặt chẽ khi duyệt dự án, mà còn phải được kiểm tra để sửa chữa và bổ sung định kỳ hàng quý, nhằm tránh hiện tượng khi cần, hệ thống lại hoạt động không có hiệu quả, thậm chí không dùng được.
URI: http://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/24017
ISSN: 0866-8531
Appears in Collections:Người Xây dựng

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
2.01 MBAdobe PDF
Your IP: 3.238.204.31


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.