Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/24026
Title: Một số giải pháp chống thấm cho tường trong đất phần tầng hầm của các tòa nhà cao tầng
Authors: Nguyễn, Trường Huy
Keywords: Chống thấm
Tường trong đất
Tầng hầm
Issue Date: 2018
Series/Report no.: Tạp chí Người xây dựng;Số 319+320 .- Tr.42-46
Abstract: Tại Việt Nam, hầu hết các công trình xây dựng đều bỏ qua công đoạn chống thấm và chỉ thụ động sửa chữa sau khi công trình xảy ra sự cố thấm dột. Các biện pháp chống thấm nếu thực hiện thì cũng không được xử lý triệt để và chưa có giải pháp toàn diện. Điều này gây nhiều lãng phí, ảnh hưởng đến sinh hoạt và sản xuất kinh doanh. Trong bài viết này, tác giả sẽ gợi ý một số giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả của công tác chống thấm cho tường trong đất phần tầng hầm của các tòa nhà cao tầng.
URI: http://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/24026
ISSN: 0866-8531
Appears in Collections:Người Xây dựng

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
4.98 MBAdobe PDF
Your IP: 3.236.239.91


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.