Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/24027
Title: Công nghệ thông tin cải biến bất động sản và môi trường xây dựng
Authors: Huy Côn
Keywords: Công nghệ thông tin
Bất động sản
Môi trường xây dựng
Issue Date: 2018
Series/Report no.: Tạp chí Người xây dựng;Số 319+320 .- Tr.47-50
Abstract: Công nghệ đã làm biến đổi môi trường xây dựng, truyền thông tổ hợp và đầy đủ trở thành cơ sở áp dụng các sáng tạo và dịch vụ nhằm chuyển đổi phương thức xây dựng và sử dụng nơi ở, làm việc, giải trí, học tập.
URI: http://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/24027
ISSN: 0866-8531
Appears in Collections:Người Xây dựng

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
4.63 MBAdobe PDF
Your IP: 3.236.232.99


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.