Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/2403
Title: Ảnh hưởng của nồng độ các yếu tố N, P và K trong dung dịch dinh dưỡng đến sinh trưởng, phát triển và năng suất củ giống khoai tây GO(Generation zero) tại Đà Lạt, Lâm Đồng =
Other Titles: Effect of N, P and K nutrients concentration on potato's growth, development and yield of first generation tuber production at Dalat - Lam Dong conditions
Authors: Nguyễn, Thế Nhuận
Nguyễn, Quang Thạch
Nguyễn, Đăng Nghĩa
Keywords: Atlantic
Củ giống khoai tây GO
Dung dịch dinh dưỡng
Khoai tây
Issue Date: 2018
Series/Report no.: Tạp chí Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn;Số 329 .- Tr.61-69
Abstract: Nghiên cứu ảnh hưởng của nồng độ các yếu tố N, P và K trong dung dịch dinh dưỡng đến sinh trưởng, phát triển và năng suất củ giống khoai tây GO tại Đà Lạt, Lâm Đồng được thực hiện trong điều kiện nhà màng cách ly với giống khoai tây Atlantic; cây giống được trồng trên giá thể mụn xơ dừa trơ trên bồn xi măng, sử dụng cây giống ra rễ (root cutting).
URI: http://172.18.63.105/jspui/handle/123456789/2403
ISSN: 1859-4581
Appears in Collections:Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_7.72 MBAdobe PDFView/Open
Your IP: 3.237.16.173


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.