Vui lòng dùng định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu này: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/2403
Nhan đề: Ảnh hưởng của nồng độ các yếu tố N, P và K trong dung dịch dinh dưỡng đến sinh trưởng, phát triển và năng suất củ giống khoai tây GO(Generation zero) tại Đà Lạt, Lâm Đồng =
Nhan đề khác: Effect of N, P and K nutrients concentration on potato's growth, development and yield of first generation tuber production at Dalat - Lam Dong conditions
Tác giả: Nguyễn, Thế Nhuận
Nguyễn, Quang Thạch
Nguyễn, Đăng Nghĩa
Từ khoá: Atlantic
Củ giống khoai tây GO
Dung dịch dinh dưỡng
Khoai tây
Năm xuất bản: 2018
Tùng thư/Số báo cáo: Tạp chí Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn;Số 329 .- Tr.61-69
Tóm tắt: Nghiên cứu ảnh hưởng của nồng độ các yếu tố N, P và K trong dung dịch dinh dưỡng đến sinh trưởng, phát triển và năng suất củ giống khoai tây GO tại Đà Lạt, Lâm Đồng được thực hiện trong điều kiện nhà màng cách ly với giống khoai tây Atlantic; cây giống được trồng trên giá thể mụn xơ dừa trơ trên bồn xi măng, sử dụng cây giống ra rễ (root cutting).
Định danh: http://172.18.63.105/jspui/handle/123456789/2403
ISSN: 1859-4581
Bộ sưu tập: Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn

Các tập tin trong tài liệu này:
Tập tin Mô tả Kích thước Định dạng  
_file_7.72 MBAdobe PDFXem
Your IP: 3.237.16.173


Khi sử dụng các tài liệu trong Thư viện số phải tuân thủ Luật bản quyền.