Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/24042
Title: Phong cách viết báo, làm báo của chủ tịch Hồ Chí Minh
Authors: Nguyễn, Văn Thanh
Keywords: Phong cách viết báo
Chủ tịch Hồ Chí Minh
Issue Date: 2018
Series/Report no.: Tạp chí Người xây dựng;Số 319+320 .- Tr.56-57
Abstract: Nhân ngày báo chí cách mạng Việt Nam 21-6, chúng ta thêm nhớ Chủ tịch Hồ Chí Minh, Người vừa là nhà sáng lập Đảng, Nhà nước; vừa là người sáng lập nền báo chí cách mạng của đất nước. Những điều tổng kết quý báu về tư tưởng phong cách làm báo của Người vô cùng thực tiễn và phong phú và tươi mới; học và tìm được nhiều chỉ dẫn thiết thực từ tấm gương đạo đức và phong cách viết báo, làm báo của Người, góp phần thực hiện Chỉ thị 05/CT-TW của Bộ Chính trị khóa XII về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” trong nghề báo, trong ngành báo nói chung cũng như mái nhà báo nói riêng.
URI: http://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/24042
ISSN: 0866-8531
Appears in Collections:Người Xây dựng

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
2.18 MBAdobe PDF
Your IP: 54.234.191.202


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.