Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/24046
Title: Chỉ thị của Thủ tướng chính phủ về tăng cường giáo dục đạo đức lối sống cho học sinh, sinh viên
Keywords: Chỉ thị
Thủ tướng chính phủ
Tăng cường giáo dục
Đạo đức lối sống cho học sinh
Sinh viên
Issue Date: 2020
Series/Report no.: Tạp chí Hóa học & Ứng dụng;Số 01 (349) .- Tr.1-3
Abstract: Ngày 04/12/2019, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc đã ký Chỉ thị số 31 /CT-TTg về tăng cường giáo dục đạo đức, lối sống cho học sinh, sinh viên, chúng tôi trân trọng giới thiệu toàn bộ nội dung Chỉ thị này tới bạn đọc.
URI: http://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/24046
ISSN: 1859-4069
Appears in Collections:Hóa học và ứng dụng

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
969.04 kBAdobe PDF
Your IP: 54.234.191.202


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.