Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/24050
Title: Nhựa sinh học ngày càng được quan tâm
Authors: Trương, Minh Đạt
Keywords: Nhựa sinh học ngày càng được quan tâm
Issue Date: 2020
Series/Report no.: Tạp chí Hóa học & Ứng dụng;Số 01 (349) .- Tr.2
Abstract: Giá nhiên liệu tăng cao và các vấn đề về môi trường hiện là mối bận tâm hàng đầu của nhân loại. Do vậy, nghiên cứu và phát triển sản phẩm tiêu dùng thân thiện môi trường đã và đang là ưu tiên của các nhà khoa học và các nhà sản xuất trên thế giới. Sự ra đời của công nghệ “nhựa sinh học” được xem như một giải pháp nhằm giảm dần sự lệ thuộc vào dầu hỏa đồng thời góp phần nâng cao sức khỏe và bảo vệ môi sinh.
URI: http://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/24050
ISSN: 1859-4069
Appears in Collections:Hóa học và ứng dụng

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
327.26 kBAdobe PDF
Your IP: 3.234.211.61


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.