Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/2406
Title: Phương thức lây truyền của ký sinh trùng Perkinsus olseni (Lester & Davis, 1981) và thử nghiệm trị bệnh trong điều kiện thí nghiệm =
Other Titles: Transmission of Perkinsus olseni and treatment in laboratory conditions
Authors: Phạm, Quốc Hùng
Ngô, Thị Ngọc Thủy
Nguyễn, Thị Hồng Nhung
Keywords: Desferrioxamine
Lây truyền
Nghêu Bến Tre
Perkinsus olseni
Issue Date: 2018
Series/Report no.: Tạp chí Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn;Số 332 .- Tr.90-94
Abstract: Ký sinh trùng đơn bào Perkinsus olseni là một tác nhân gây chết hàng loạt và nghiêm trọng cho nhiều loại động vật thân mềm hay mảnh vỏ tại nhiều quốc gia trên thế giới. Việc tìm ra các phương thức lây truyền cũng như biện pháp phòng ngừa và điều trị là cần thiết để giảm thiểu thiệt hại do chủng gây ra. Nghiên cứu này đã tiến hành đánh giá khả năng lây truyền P. olseni giữa các loài động vật thân mềm hai mảnh vỏ và khả năng điều trị ký sinh trùng P. olseni có thể lây truyền giữa các cá thể cùng loài (nghêu Bến Tre - Meretrix lyrata) và các cá thể khác loài (nghêu Bến Tre sang sò huyết - Anadara dranosa và hàu cửa sông - Crassostrea rivularis). Desferrioxamine ở liều lượng 15 và 30 mg/l bước đầu cho thấy có khả năng làm giảm cường độ nhiễm P. olseni ở nghêu Bến Tre.
URI: http://172.18.63.105/jspui/handle/123456789/2406
ISSN: 1859-4581
Appears in Collections:Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_404.94 kBAdobe PDFView/Open
Your IP: 44.192.38.49


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.