Vui lòng dùng định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu này: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/24062
Nhan đề: Dạng bài tập về chất chứa Oxy của Halogen và Acid halogen hydric, muối Halogenua
Tác giả: Vũ, Thị Luyến
Năm xuất bản: 2020
Tùng thư/Số báo cáo: Tạp chí Hóa học & Ứng dụng;Số 01 (349) .- Tr.11-22
Định danh: http://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/24062
ISSN: 1859-4069
Bộ sưu tập: Hóa học và ứng dụng

Các tập tin trong tài liệu này:
Tập tin Mô tả Kích thước Định dạng  
_file_
  Giới hạn truy cập
2.95 MBAdobe PDF
Your IP: 54.227.97.219


Khi sử dụng các tài liệu trong Thư viện số phải tuân thủ Luật bản quyền.