Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/2408
Title: Mô hình công nghệ xử lý nước thải cho khu nuôi tôm thẻ chân trắng tại Hà Tĩnh =
Other Titles: Techonological model for the wastewater treatment of P. vanamei aquaculture in Ha Tinh province
Authors: Hà, Văn Thái
Phí, Thị Hằng
Nguyễn, Công Hoàng
Chu, Chí Thiết
Keywords: Xử lý nước thải
Tôm thẻ chân trắng
Rong biển
Ao xử lý
Lắng bùn
Issue Date: 2018
Series/Report no.: Tạp chí Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn;Số 332 .- Tr.95-102
Abstract: Nuôi tôm thẻ chân trắng thâm canh và siêu thâm canh trên cát ít thay nước, không tuần hoàn hiện nay đang phát triển rất mạnh ở các tỉnh ven biển Bắc Trung bộ đã mang lại hiệu quả kinh tế lớn cho nhân dân trong vùng, song đã có những tác động tiêu cực đến môi trường và dịch bệnh xảy ra thường xuyên, dẫn đến phát triển ngành tôm không bền vững. Một trong những nguyên nhân dẫn đến tình trạng ô nhiễm môi trường là do chất thải trong khi nuôi tôm khi thải ra môi trường không được xử lý. Do vậy, việc xử lý nước thải khu nuôi là yêu cầu bắt buộc trong nuôi tôm thâm canh và siêu thâm canh. Hiện có nhiều phương pháp xử lý nước thải đang được áp dụng trên thế giới cũng như trong nước. Trong nghiên cứu này đã áp dụng thử nghiệm mô hình 3 ao (ao lắng bùn - ao xử lý 1 có kết hợp trồng rong - ao xử lý 2 có kết hợp trồng rong và nuôi vẹm) để xử lý nước thải cho khu nuôi tôm thẻ chân trắng tập trung trên cát tại Hợp tác xã Nuôi trồng và Chế biến Thủy sản Xuân Thành, Hà Tĩnh.
URI: http://172.18.63.105/jspui/handle/123456789/2408
ISSN: 1859-4581
Appears in Collections:Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_611.41 kBAdobe PDFView/Open
Your IP: 107.21.85.250


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.